Witaj,
Motywacją do utworzenia tej strony była chęć zapewnienia łatwiejszej komunikacji wszystkim studentom MIM UW uczęszczającym na przedmiot Systemy Operacyjne. Można będzie tutaj przedyskutować projekty z laboratorium oraz przygotować się wspólnie do kolokwiów, egzaminów. Mam nadzieję, że ta strona odniesie podobny sukces jak: sztuczna.wikispaces.com.


strona przedmiotu: http://www.mimuw.edu.pl/~mengel/SO/